Diagnoza w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Diagnoza w Tradycyjnej
Medycynie Chińskiej

Diagnoza w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Diagnoza w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest bardzo kompleksowa. Obejmuje szczegółowy wywiad ustny, badanie tętna, języka i tak zwaną diagnozę wizualną. Ocenie podlegają: stan i kolor skóry, kolor i rodzaj włosów, paznokcie, brzmienie głosu i sposób mówienia, proporcje ciała, mimika (diagnoza z twarzy), sposób oddychania, zapach, sposób poruszania się. Szczególne znaczenie ma jednak diagnozowanie z pulsu i języka.

Diagnoza z języka

Język jest mapą naszego ciała. Diagnoza z języka polega na określeniu kilku podstawowych cech języka i powiązaniu ich w spójną całość. Ocenie podlega zachowanie się języka, kształt, kolor, odbarwienia, narośle, nalot, miejsce występowania nalotu, energia języka.

Diagnoza z pulsu

Według medycyny chińskiej obieg krwi oraz funkcjonowanie układu krążenia są ściśle powiązane ze wszystkimi czynnościami organizmu. Puls jest więc bardzo ważnym miernikiem funkcjonowania każdego organizmu. Najmniejsza nawet zmiana czynności narządów wywołuje reakcję w układzie krążenia, przez co znajduje także odbicie w pulsie. Badając puls określić można stan wszystkich narządów, gdyż każdy z nich ma swoją indywidualną pozycję. Tętno badane jest w trzech pozycjach na każdym nadgarstku. Pozycje te odpowiadają strefom metabolicznym, znanym jako Potrójny Ogrzewacz.

Diagnoza z pulsu daje możliwość uzyskania istotnych informacji o stanie fizycznym, ale także o stanie psychicznym i przeżywanych emocjach. Badając tętno, można postawić trafne rozpoznanie, ustalić rokowanie, a co najważniejsze, dobrać właściwą metodę leczenia.